Vážení členové, v souladu s novým Zákonem o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), který nahradil dosavadní Obchodní zákoník (513/1991 Sb.), jsme pro Vás na našich internetových stránkách zřídili informační desku.

Zde budeme průběžně vystavovat všechny podstatné dokumenty a informace.

V současné době je i tato část internetových stránek veřejně přístupná, do budoucna však počítáme s její ochranou heslem. Každému členovi budou přístupové údaje na jeho žádost sděleny.

Pozvánka na řádnou členskou schůzi 2021

© 2014-2021 Zod Horice