ZOD Hořice hospodaří na pomezí Vysočiny a Středočeského kraje rozkládá se ve 2 krajích, 3 okresech a 31 katastrálních územích převážná většina pozemků navazuje na oba břehy vodního díla Želiva-Švihov přes 80% pozemků spadá do zpřísněného OP 2 povrchových vod