Rostlinná výroba

 • výměra: 2850 ha
  •  2320 ha orná půda
  • 530 ha travní porosty
 • nadmořská výška 410 až 620 m. nad m.
 • agrotechnika klasická založená na orbě
 • výroba zaměřena na objemové krmivo pro ŽV
 • dále na obiloviny,olejniny,okopaniny

Živočišná výroba

 • výroba mléka soustředěna do stájí na provozu Hořice 370 ks a Koberovice 350 ks
 • dále pak odchov telat 370 ks, jalovice 260 ks, výkrm skotu 210 ks
 • 1000 ks prasat na výkrm

Služby

 • práce traktorbagrem, nákladní doprava
 • pořez dřeva na stacionárním katru
 • vlastní jídelna
 • opravárenství
 • služby zemědělskou technikou pro okolní firmy